พารู้จักกับ Sale มากขึ้น กับตำแหน่ง Sale ที่บริษัทต่าง ๆ นั้นมีSale นั้นเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่จำเป็นต้องมีเกือบทุกบริษัทนะครับเพราะว่าจะช่วยให้การทำงานนั้นมีรายได้ที่มากขึ้น ขายสินค้าได้มากขึ้น ซึ่งหลายคนนั้นอาจจคิดว่า Sale นั้นมีเพียงแค่พนักงานที่ยืนขายที่เราเห็นบ่อย ๆ แต่นั้นเป็นความเข้าใจผิดนะครับ เพราะว่า Sale นั้น มีตำแหน่งที่หลากหลายอย่างมากนะครับดังนั้นในบทความนี้เราะมาพูดถึงเรื่องของตำแหน่งของ sale กันให้มากขึ้นนะครับว่า Sale นั้นมีตำแหน่งอะไรบ้าง  

Sale manger  

ตำแหน่ง Sale manger นั้นหรือที่เราเรียกว่า “หัวหน้าฝ่ายขาย” นั้นคือคนที่จะทำการจัดการในเรื่องของการขายซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องทุกเรื่องที่มีการให้บริการอยู่ นอกจานั้นยังมีอำนาจในการตัดสินใจรรับบุคลอื่นที่เข้ามาสมัครงานเพื่อเป็นหนึ่งในทีมของการขายอีกด้วย และนอกจากนั้นยังเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินเซ็นเอกสารทุก ๆอย่างที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการลาออกอีกด้วยนะครับ  

Sale trainer  

Sale trainer นั้นเป็นหนึ่งนตำแหน่งที่มีสำหรับองกรณ์ที่มีการขายสินค้าและมีการออกผลิตภัณฑ์บ่อย ๆ จะมีตำแหน่งนี้ขึ้นมาเพื่อคอยให้เหล่าพนักงานที่เข้ามาใหม่ในการทำงาน นั้นสามารถและทำความเข้าใจในกผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น และทำให้การปิดการขายของพนักงานที่เข้ามาใหม่นั้นสามารถปิดการขายได้มากขึ้น ซึ่งส่วนมากตำแหน่งนี้ถ้าหากว่าเป็นองกรณ์เล็ก ๆ นั้น จะควบคู่กับตำแหน่งอย่าง Sale manger ไปด้วยเช่นกัน  

Sale Support  

อีกหนึ่งตำแหน่ง Sale นั้นหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้นะครับ ว่าบางครั้งในการขายนั้นถ้าหากว่าเรานั้นทำเอกสารไม่ทัน หรือการขายนั้นเกิดความผิดพลาด การที่จะไปช่วยแก้ไขปัญหานั้นอาจจะทำให้คนนั้นไม่พอ  ดังนั้นตำแหน่งของ Sale Support นั้นจะคอยช่วยเหลือในเรื่องของการขาย และ คอยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันนั้นการรับสมัครงาน sale supportนั้นค่อนข้างจะเป็นอีกตำแหน่งที่ค่อนข้าง จะมีการรับสมัครที่หลากหลาย และ กำลังเป็นทีต้องการของตลาดอย่างมากเลยนะครับ  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าตำแหน่ง Sale นันมีตำแหน่งที่หลากหลายอย่างมากนะครับ ซึ่งตำแหน่งของ Sale นั้นไม่ได้มีเพียงแค่พนักงานยืนขายเท่านั้นนะครับที่เรารู้จัก แต่ว่ายังมีอีกหลากหลายตำแหน่งอย่างมากเลยนะครับที่เรานั้นอาจจะไม่รู้จัก ซึ่งตำแหน่ง Sale นั้นมีหลากหลายตำแหน่งอย่างมากเลยนะครับ ไว้ครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอื่น ๆของตำแหน่งงาน หรือ ในเรื่องของงานที่หลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้กันนะครับ  

Leave a Reply

Your email address will not be published.