Tag: สมัครงาน sale support

พารู้จักกับ Sale มากขึ้น กับตำแหน่ง Sale ที่บริษัทต่าง ๆ นั้นมีพารู้จักกับ Sale มากขึ้น กับตำแหน่ง Sale ที่บริษัทต่าง ๆ นั้นมี

Sale นั้นเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่จำเป็นต้องมีเกือบทุกบริษัทนะครับเพราะว่าจะช่วยให้การทำงานนั้นมีรายได้ที่มากขึ้น ขายสินค้าได้มากขึ้น ซึ่งหลายคนนั้นอาจจคิดว่า Sale นั้นมีเพียงแค่พนักงานที่ยืนขายที่เราเห็นบ่อย ๆ แต่นั้นเป็นความเข้าใจผิดนะครับ เพราะว่า Sale นั้น มีตำแหน่งที่หลากหลายอย่างมากนะครับดังนั้นในบทความนี้เราะมาพูดถึงเรื่องของตำแหน่งของ sale กันให้มากขึ้นนะครับว่า Sale นั้นมีตำแหน่งอะไรบ้าง   Sale manger   ตำแหน่ง Sale manger นั้นหรือที่เราเรียกว่า “หัวหน้าฝ่ายขาย” นั้นคือคนที่จะทำการจัดการในเรื่องของการขายซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องทุกเรื่องที่มีการให้บริการอยู่ นอกจานั้นยังมีอำนาจในการตัดสินใจรรับบุคลอื่นที่เข้ามาสมัครงานเพื่อเป็นหนึ่งในทีมของการขายอีกด้วย และนอกจากนั้นยังเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินเซ็นเอกสารทุก ๆอย่างที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการลาออกอีกด้วยนะครับ   Sale trainer   Sale...